Start Przedszkole w Ruchu
Przedszkole w Ruchu

PLAKATY INFORMACYJNE

Aby rozpropagować wśród rodziców i dzieci oraz pracowników przedszkola nasz udział w akcji "Ćwiczyć każdy może" przygotowaliśmy kolorowe plakaty informacyjne, które przybliżyły wszystkim istotę i cele programu, a także pozwoliły podkreślić znaczenie ruchu i zdrowego stylu życia.

Więcej…
 

OBSZAR nr 8 PwR

Nasze przedszkole promuje aktywność sportową również wśród rodziców. Organizujemy coroczne festyny rodzinne, jesienią lub wiosną (w tym roku w czerwcu), podczas których zachęcamy całe rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzujemy ruch na świeżym powietrzu i zachęcamy do zdrowego stylu życia. Zaprzyjaźniony z naszą placówką pan Mirek nie szczędzi sił, aby uatrakcyjniać kolejne imprezy. Zabawy i konkurencje sportowe dla dużych i małych dostarczają wiele radości oraz integrują społeczność lokalną. Rodzinne i aktywne są też bale karnawałowe (m.in. zorganizowaliśmy Bal EURO 2012) i spotkania z Seniorami.

Więcej…
 

OBSZAR nr 7 PwR

Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach wspiera pasje oraz talenty swoich podopiecznych. Zainteresowania dzieci to m.in. muzyka i taniec, poprzez który mają możliwość wyrażenia siebie.Taniec dla nich jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego spełnienia, sposobem zabawy i odprężenia. Umożliwia on regenerację sił fizycznych i psychicznych, podniesienie sprawności ruchowej. To właśnie muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Zajęcia taneczne kształtują pozytywną postawę wobec aktywności ruchowej, doskonalą sprawność kondycyjną i koordynacyjną, płynność i estetykę ruchu, posiadają znaczenie zdrowotne. Poza oczywistymi zaletami wypływającymi z zajęć tanecznych, warto podkreślić swobodę, jaką daje ta forma ruchu -wyzwala u dzieci naturalność, radość, pokonuje tremę i nieśmiałość.

Więcej…
 

OBSZAR nr 6 PwR

Wiele instytucji pomaga nam w realizacji zadań dotyczących aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa i zdrowia. Współpracujemy stale z miejscową biblioteką, sołectwem, Stowarzyszeniem Wsi Bogacica "Bogatalanta", ośrodkiem zdrowia, policją i strażą miejską. Dzięki nim nasze dzieci doświadczają wielu wrażeń i poprzez ciekawe zabawy zdobywają wiedzę.
W kwietniu zapoczątkowaliśmy w naszym przedszkolu tradycję organizowania corocznej Olimpijki, czyli wewnątrzprzedszkolnych zawodów sportowych. Chcemy rozwijać u naszych dzieci sprawność ruchową, kształtować postawę prozdrowotną i pozytywne cechy charakteru oraz promować sport jako aktywny wypoczynek. Dzięki współpracy z sołectwem I Przedszkolna Olimpijka odbyła się w miejscowej sali wiejskiej.

Więcej…
 

OBSZAR nr 4 PwR

Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli

Nauczycielki z Publicznego Przedszkola w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach uczestniczyły:

  • w grancie

„Doskonalenie sprawności psychoruchowej dziecka 6-letniego z wykorzystaniem edukacji muzycznej i plastycznej”. (28-29.09.2013r.)

  • w kursie Opolskiego Kuratora Oświaty

„Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym, z ADHD czy sprawiającym problemy wychowawcze”. (19 i 26.10.2013r.)

  • w szkoleniu

„Zabawy muzyczno-ruchowe i integracyjne". (05.12.2013r.)

 
Strona 1 z 2