Administracja Oświaty w Kluczborku realizuje program „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” (X-XII 2016)

There are no translations available.

 

 


Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży musi być niezbędnym uzupełnieniem oferty współczesnej szkoły. Nasze działania będą zmierzać do udziału w zaplanowanych działaniach uczniów, nauczycieli
i rodziców.

„Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży”

Znaczna część społeczności szkolnej, pozostając pod presją zmian cywilizacyjnych i często pogarszającego się poczucia bezpieczeństwa indywidualnego, ogarnięta jest apatią co jest zjawiskiem niebezpiecznym. Pojęcie bezpieczeństwa rozumiemy szeroko, zdając sobie sprawę  ze złożoności sytuacji: trudności  na rynku pracy  powodują zjawisko  migracji zarobkowych czego skutkiem jest rozluźnienie związków emocjonalnych w obrębie rodzin, liczne przypadki eurosieroctwa, brak motywacji do działania , zaniedbania zdrowotne ujawniane często w sposób przypadkowy. Słabe zainteresowanie sportem i ruchem fizycznym   skutkuje widocznymi na co dzień  wadami postawy u dzieci i młodzieży.

Chcemy podjąć działania na rzecz:

- wzrostu świadomości zdrowotnej u uczniów, nauczycieli i rodziców

- przyrostu umiejętności odpoczynku i korekcji stanu zdrowia przez ruch fizyczny

- podniesienia poziomu, traktowanego holistycznie, stanu zdrowia psychicznego

- podniesienia poziomu akceptacji szkoły

- wiary w bezpieczeństwo pobytu w szkole i poza szkołą

- wyrobienia skłonności do otwartego wyrażania pozytywnych odczuć

- opanowania umiejętności radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem

 

 

 

Kierujemy nasze planowane działania także do rodziców i nauczycieli gdyż to oni mogą skutecznie wpływać na pozytywne zmiany po zakończeniu działań w ramach niniejszego programu – są oni naturalnymi sojusznikami w słusznej sprawie.

Uczniowie są  grupą ciężko pracującą: zajęcia obowiązkowe wraz z dodatkowymi korepetycjami, kółkami zainteresowań itd. w sumie przekraczają 40 godzinny tydzień pracy dorosłych! Do tego dochodzi, u ambitnych uczniów, kilka godzin nauki domowej (zadania domowe, lektury itd.).
W rezultacie dzień pracy ucznia zaczyna się o godzinie ósmej i trwa z krótkimi przerwami do 22.00. Biorąc pod uwagę, że znacząca liczba naszych uczniów dojeżdża do szkoły  i musi wstawać między godz. 6.00 a 7.00 mamy do czynienia z grupą bardzo zmęczonych młodych ludzi. Proces rozwojowy ma swoje wymagania w postaci odpowiednio długiego snu, prawidłowego odżywiania i stałego mądrego wsparcia. Stąd chcemy całe środowisko uaktywnić. Chcemy aby zmęczenie i frustracja zostały zastąpione radością życia w tym akceptacją szkoły.

Nasze działania mają na celu przybliżyć spełnianie tych konieczności w czasie trwania programu i  po jego zakończeniu.

 

 

 

Każda szkoła ma dla swoich uczniów ofertę atrakcyjnych zajęć  dodatkowych : informacje o tym znajdziecie na tablicy ogłoszeń lub w swojej skrzynce korespondencyjnej w programie LIBRUS

Każdy uczeń może wziąć udział w zajęciach w swojej szkole lub skorzystać z oferty przedstawionej poniżej w Harmonogramie

 

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!

 

 

 

HARMONOGRAM

zajęć realizowanych  przez Gminę Kluczbork

w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna Szkoła” otwartych dla uczniów wszystkich szkół

 

Lp.

Działanie

Termin

Miejsce realizacji

1

Turniej Niepodległości /siatkówka/

10.11.2016r. godz. 9.00

PG Nr 5 w Kluczborku

2

Otwarte wspinanie

14 – 25.11.2016r.od 18.00 do 20.00 /wstęp wolny/

PG Nr 3 w Kluczborku

3

Turniej Szachowy

19.11.2016 godz. 9.00 – 13.00

aula PG Nr 3 w Kluczborku

4

Zajęcia taneczne.

21.11.2016r. godz. 15.15 – 19.15

Sala gimnastyczna PG Nr 5

5

Połączona sesja  Młodzieżowej i Dziecięcej Rady Miasta. Warsztaty zdrowego żywienia.

25.11.2016 g. 9.00 – 13.00

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

6

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

3XII2016r. godz.9.00

PSP Nr 5 w Kluczborku

 

Koordynator programu: Piotr Stefaniuk, Administracja Oświaty w Kluczborku