Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3

There are no translations available.

8 sierpnia 2016r. Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II rozpoczęło realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, którego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (więcej na: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php ).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas I-II-III. 13 września o godz. 1700 prelekcję pod tytułem „Wpływ czytania na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży” przeprowadziła Joanna Baran - pracownik Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Kluczborku.

W ramach współpracy z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Fila Kluczbork oraz Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Kluczborku uczniowie klas II-III uczestniczyli w Narodowym Czytaniu „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Wybrane fragmenty powieści czytali: Jarosław Kielar - Burmistrz Kluczborka,  Rozalia Słoniowska - naczelnik wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Roman Kamiński - dyrektor Administracji Oświaty oraz Maria Stańska i Janina Leligdowicz przedstawicielki  Uniwersytetu Trzeciego Wieku.