Zapisani na kartach historii

There are no translations available.

 

Zapewne wiele osób pamięta wieczornicę „Wstań Polsko moja” i towarzyszącą tej uroczystości wystawę „Legiony Polskie we Włoszech 1914-1918”  przygotowane przez uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku. Wieść
o naszych działaniach dotarła także za ocean, do Kanady. Pani Ewa Elżbieta Deoniziak - koordynatorka kanadyjsko-polskiego programu edukacyjno-historycznego pt. „Pamięć
i Cześć Bohaterom Błękitnej Armii Gen. J. Hallera”, nawiązała z nami kontakt w związku ze zbliżającą się pielgrzymką do miasteczka Niagara-on-the-Lake na uroczystości organizowane w rocznicę Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej. Trwają przygotowania do obchodów 100. już Rocznicy Pielgrzymek Polaków do Grobów Żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Dlatego też w ramach współpracy naszej biblioteki z p. Ewą E. Deoniziak zostały przygotowane i wysłane przez nauczyciela bibliotekarza - Zofię Kucharską materiały dotyczące zarysu dziejów Kluczborka i historii PG 3 oraz relacje z powyższych uroczystości.

Z Kanady otrzymaliśmy artykuły publikowane w polonijnym miesięczniku „Kalejdoskop”
w rubryce pt. „Poezja z mojej szuflady”, autorski wiersz p. Ewy E. Deoniziak pt. „Dla ciebie żołnierzu” zadedykowany gen. J. Hallerowi oraz informacje o wirtualnej wystawie
ph. „Drogi do Niepodległej” przygotowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Ponadto z inicjatywy p. Ewy E. Deoniziak do naszej biblioteki przekazywane są kolejne numery „Biuletynu Koła Przyjaciół Ostroga n/Horyniem”, które otrzymujemy ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Szczecinie.

Działania nasze, w ramach realizacji polsko-kanadyjskiego projektu edukacyjnego, mają na celu uwrażliwienie uczniów na prawdę historyczną, zachowanie w pamięci sylwetek bohaterów walczących o wolną Polskę, a także promują bibliotekę i szkołę nie tylko
w środowisku lokalnym, ale również poza granicami kraju.

Zofia Kucharska, Anna Watzlawik