Wsparcie dla rodziców -Szkoła bez Przemocy

There are no translations available.

Drodzy Rodzice, udział naszej szkoły w ogólnopolskim programie „Szkoła bez Przemocy” mobilizuje do podejmowania działań na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa naszych dzieci. Przekazuję Państwu informacje o kolejnej możliwości uzyskania porady i pomocy:

Osoby potrzebujące pomocy w przypadkach przemocy szkolnej , dotykającej ich dziecka zarówno jako ofiary, jak też sprawcy czy świadka mogą skorzystać z pomocy ekspertów programu „Szkoła bez Przemocy”

Na stronie programu/ www.szkolabezprzemocy.pl/ dostępny jest formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego mogą Państwo poradzić się i poprosić o pomoc psychologa.

W każdym regionie działają także Konsultanci programu społecznego "Szkoła bez przemocy" udzielający porad oraz prowadzący zajęcia mini-warsztatowe z rodzicami, nauczycielami oraz dziećmi. Wszystkie potrzebne informacje o Konsultantach dostępne są w linku na Mapie Konsultantów/ strona programu/

Dodatkowo na stronie naszej szkoły w linku z logo programu”Szkoła bez Przemocy” umieszczam wykaz proponowanych lektur, związanych z pomocą w przypadkach przemocy.

Koordynator programu-pedagog szkolny Anna Mazurek