"Szkoła bez Przemocy"

There are no translations available.

Zdobyty przez naszą szkołę Certyfikat Szkoły bez Przemocy zobowiązuje do podejmowania działań zapobiegających zachowaniom agresywnym i promujących postawy prospołeczne. Nasza szkoła uczestniczy w kolejnej edycji ogólnopolskiego programu i włącza się aktywnie w realizację zadań programowych. Jednym z nich były spotkania z uczniami i rodzicami poświęcone zasadom kibicowania "Fair Play", które ułatwią kształtowanie właściwych postaw wobec sytuacji sportowej rywalizacji. Spotkania rozpoczęły okres przygotowań zespołów klasowych do rywalizacji na najciekawsze pomysły w zakresie "Kibicowania Fair Play" drużynie szkolnej w rozgrywkach międzyszkolnych, planowanych w Dniu Szkoły bez Przemocy, tzn.06.06.2012r. Do kibicowania zapraszamy już teraz rodziców naszych uczniów! Mamy nadzieję, że zasady Fair Play przenikną z kibicowania również na inne dziedziny naszego życia - i to jest ideą programu Szkoły bez Przemocy.
Serdecznie dziękujemy Policji za współpracę w realizacji tego zadania.

koordynator programu pedagog szkolny Anna Mazurek