WYWIADÓWKA W „TRÓJCE” NA SZÓSTKĘ

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za aktywny udział w spotkaniach zorganizowanych w ramach tradycyjnie zwanych wywiadówek w dniu 27.01.2011r. Mogli Państwo podziwiać wystawę prac naszych dzieci, która wzbudzała zachwyt nad zdolnościami i talentami uczniów.

* Rodzice uczniów klas III uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-doradczym o tematyce  zawodoznawczej  „Jak pomóc dziecku w trudnym wyborze” – do współpracy zaproszona została pani A. Dziaczuk – doradca zawodowy PP-P

* Rodzice uczniów klas II uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym na temat „ Prawne konsekwencje zachowań ryzykownych młodzieży” – na spotkanie zaproszona została pani inspektor ds. nieletnich Policji  T. Głuszko, a prowadzone było przez współpracującą ze szkołą

panią inspektor ds. nieletnich V. Jasińską

* Rodzice uczniów klasy I a wraz z wychowawcą panią A. Jurkowską spotkali się na warsztatach integracyjno-szkoleniowych prowadzonych przez pedagoga szkolnego panią A. Mazurek. Rodzice w aktywny sposób poznawali tajniki wychowania, doskonaląc swoje umiejętności wychowawcze oraz nawiązując wzajemne, pozytywne relacje.

Zapraszam do obejrzenia przebiegu  wywiadówki  w relacji szkolnego fotoreportera tego dnia pani Anny Watzlawik.

Informację opracowała pedagog szkolny Anna Mazurek