Nauczanie Jana Pawła II

There are no translations available.


Nauczanie papieża Jana Pawła II

ADHORTACJE APOSTOLSKIE

Catechesi Tradendae (1979) O KATECHIZACJI W NASZYCH  CZASACH

Christifideles Laici (1988) O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE

Ecclesia in Africa (1995) O KOŚCIELE W AFRYCE I JEGO MISJI EWANGELIZACYJNEJ U PROGU ROKU 2000

Ecclesia in America (1999) O KOŚCIELE W Ameryce

Ecclesia in Asia (1999) O KOŚCIELE W Azji

Ecclesia in Europa (2003) O KOŚCIELE w Europie

Ecclesia in Oceania (2001) ) O KOŚCIELE w Oceanii

Familiaris Consortio (1981) O ZADANIACH RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM FAMILIARIS

CONSORTIO

Pastores Dabo Vobis (1992) O FORMACJI KAPŁANÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Pastores gregis (2003) O BISKUPIE SŁUDZE EWANGELII JEZUSA CHRYSTUSA DLA NADZIEI ŚWIATA

Reconciliatio et Paenitentia (1984) O POJEDNANIU I POKUCIE W DZISIEJSZYM POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA

Redemptoris Custos (1989) O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

Redemptionis Donum (1984) O KONSEKRACJI ZAKONNEJ W ŚWIETLE TAJEMNICY ODKUPIENIA
Vita Consecrata (1996) O ŻYCIU KONSEKROWANYM I JEGO MISJI W KOŚCIELE I W ŚWIECIE ENCYKLIKI
Centesimus Annus (1991) w setną rocznicę encykliki Rerum novarum

Dives in Misericordia (1980) O Bożym Miłosierdziu

Dominum et Vivificantem (1986) O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata

Ecclesia de Eucharistia (2003) O Eucharystii w życiu Kościoła

Evangelium Vitae (1995) O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

Fides et ratio (1998 )O relacjach między wiarą a rozumem.

Laborem Exercens (1981) O pracy ludzkiej

Redemptor Hominis (1979) Odkupiciel człowieka

Redemptoris Mater (1987) O błogosławionej Maryi Dziewicy W życiu pielgrzymującego Kościoła

Redemptoris Missio (1990) O stałej aktualności posłania misyjnego

Slavorum Apostoli (1985) W  tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i

Metodego Sollicitudo Rei Socialis (1987) Z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio
Ut Unum Sint (1995) O działalności ekumenicznej

Veritatis Splendor (1993) O niektórych podstawowych problemach nauczania   moralnego Kościoła


KONSTYTUCJE APOSTOLSKIE

Konstytucja Apostolska Universi Dominici Gregis o wakansie Stolicy Piotrowej. 22.02.1996

Konstytucja apostolska "Fidei Depositum  ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła

Katolickiego11.10.1992

Konstytucja Apostolska o Uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae O Uniwersytetach

Katolickich (Ex corde Ecclesiae)". 15.08.1990

Konstytucja Apostolska Sacrae Disciplinae Leges, ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego

Kodeksu Prawa Kanonicznego, 25.01.1983

Konstytucja Apostolska Ut Sit,  o powołaniu Prałatury Personalnej Świętego Krzyża i Opus

Dei, 28.11.1982