SKUTECZNE TECHNIKI NABYWANIA WIEDZY

Drodzy Rodzice!

Wspierając udzielaną przez Was dziecku pomoc
w nauce domowej zamieszczamy materiały edukacyjne nt. skutecznych technik nabywania wiedzy (mnemotechnik), z których korzystanie w procesie uczenia się przynosi bardziej efektywne rezultaty niż stosowanie mechanicznych, pamięciowych technik nabywania wiedzy .

 

Życzymy sukcesów w pomocy dziecku J

pedagog szkolny Anna Mazurek, psycholog szkolny Hanna Kosińska

SKUTECZNE TECHNIKI NABYWANIA WIEDZY

 

MNEMOTECHNIKA – sposoby ułatwiające zapamiętanie dużych partii materiału, ich przechowywanie i przypominanie sobie.

 

* PRZYKŁADY MNEMOTECHNIK

ŁAŃCUCHOWA METODA SKOJARZEŃ (ŁMS) – pozwala na zapamiętywanie pojęć (np. biologicznych, geograficznych), także tych, które nie są ze sobą powiązane. Pojęcia utrwalają się w pamięci dzięki przejaskrawionym, zabawnym, zaskakującym, nielogicznym skojarzeniom. Im bardziej dziwaczne skojarzenia, tym łatwiej je zapamiętać.

 

ZASADY KORZYSTANIA

Z ŁAŃCUCHOWEJ METODY SKOJARZEŃ

1. WYOBRAŹ SOBIE TO, CO CHCESZ ZAPAMIĘTAĆ

2. WYOBRAŻENIEM ŁĄCZ TYLKO DWA WYRAZY (jeśli chcesz zapamiętać słowa: wąż, kubek, fortepian najpierw połącz w obraz węża i kubek – wąż w kształcie kubka
z wężowym uszkiem, a potem kubek i fortepian)

3. WPRAWIAJ W RUCH OBRAZ, KTÓRY SOBIE WYOBRAZIŁEŚ (np. olbrzymi kubek skaczący po klawiszach małego fortepianu)

4. WYOLBRZYMIAJ TO, CO CHCESZ ZAPAMIĘTAĆ (np. mnóstwo kubków oblepiających fortepian). NIECH OBRAZ ,,UROŚNIE” DO MONSTRUALNYCH ROZMIARÓW (np. kubek wielkości fortepianu)

5. UŻYWAJ DO ZAPAMIĘTYWANIA WSZYSTKICH ZMYSŁÓW – smaku, dotyku, słuchu, powonienia (syczące węże oplatające rozgrzany herbatą kubek)

6. ZASTĘPUJ JEDNE PRZEDMIOTY DRUGIMI (np. pij gorącą herbatę z olbrzymiego fortepianu zamiast kubka)

7. KORZYSTAJ Z PIERWSZEGO SKOJARZENIA, KTÓRE POJAWI SIĘ, GDY PRZECZYTASZ/ZOBACZYSZ TO, CO CHCESZ ZAPAMIĘTAĆ

 

MAPY UMYSŁOWE (MAPY MYŚLI)  – skuteczny sposób notowania i opracowywania dużych partii materiału. Ułatwiają koncentrację i zapamiętywanie, są obrazowym przedstawieniem szkolnego materiału. Syntetyczne (całościowe) przedstawienie zagadnienia na jednej stronie podkreśla wzajemne powiązania i zależności między poszczególnymi kwestiami, tym samym umożliwiając lepsze zrozumienie tekstu.

 

KONSTRUOWANIE MAP UMYSŁOWYCH

 

* Poruszamy się od całości do szczegółu

* Rysowanie mapy zaczynamy od centralnie umieszczonego głównego zagadnienia, hasła
w postaci jednego wyrazu z rysunkiem lub rysunku symbolu,

* Następnie przez główne wątki (od rysunku rysujemy linie, nad którymi zapisujemy słowa literami drukowanymi; nad jedną linią może znajdować się tylko jeden wyraz) aż do najbardziej szczegółowych informacji

* Mapa może posiadać dowolną liczbę rozgałęzień i kolejnych rozwidleń zależnie od indywidualnych potrzeb

* Mapa musi być plastyczna, kolorowa, zawierać rysunki (proste, śmieszne, nietypowe), symbole, strzałki, inne znaki graficzne

* Dodatkowo można różnicować grubość linii zależnie od wagi danej informacji

JAK WYKORZYSTAĆ MAPY MYŚLI?

* Do powtórek już przerobionego materiału

* Do pisania wypracowań

* Do sporządzania notatek z książek, filmów, lektur szkolnych

* Przy zdawaniu egzaminów

* Przy wystąpieniach publicznych

* Przy opracowywaniu projektów

 

TECHNIKA SŁÓW ZASTĘPCZYCH (TSZ)

 

Dzielenie słowa obcego, które chcemy zapamiętać na części lub sylaby, w sposób intuicyjny.

Przykład

Angielskie słowo „complicity” oznaczające współudział w przestępstwie. Sposobem na zapamiętanie takiego słowa może być podział ma „komp” – młodzieżowe określenie komputera, „Lee” – nazwisko Bruce’a Lee i „city” – z ang. miasto. Tworzę historyjkę,
w której Bruce Lee leci siedząc przy biurku, na którym stoi komputer, trzyma w ręku joystick, którym steruje swój magiczny pojazd i ucieka przed latającymi pojazdami policji lawirując między drapaczami chmur w wielkim mieście. Ucieka, bo jest oskarżony o współudział
w napadzie na bank. Historyjka rozśmiesza, powodując lepsze zapamiętanie.

Stosując TSZ można w bardzo szybkim czasie nauczyć się 1000-3000 słów, które potrzebne są do komunikacji w obcym języku.

 

WIERSZYKI MNEMOTECHNICZNE – za ich pomocą jest bardzo łatwo zapamiętać informacje, np.

Odkrycie Ameryki: 1492 r.

Jeden cztery dziewięć dwa

Kolumb swe rzemiosło zna

 

Wierszyki ułatwiające naukę ortografii polskiej:

Zapamiętaj zawsze tu

Pisz otwarte, zwykłe u

W słowach skuwka i zasuwka

Gdyż wyjątkiem są te słówka.

 

Wierszyk dotyczący chemii:

Jeśli nie chcesz nosić brody,

Pamiętaj chemiku młody,

Wlewaj zawsze kwas do wody.

 

KODOWANIE INFORMACJI – AKRONIMY

Przykład zastosowania:

Musimy zapamiętać wielkie jeziora Ameryki Północnej: Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior.

Z pierwszych liter ich nazw tworzymy ,,wyraz” (akronim) będący zakodowaną informacją:

H O M E S

KODOWANIE INFORMACJI – AKROSTYCHY – bardzo prosty sposób mnemotechniczny ułatwiający zapamiętanie jakiejś informacji

Na przykład do zapamiętania skali wielokrotności matematycznych:

Kilo-, hekto-, deka-, -metr, decy-, centy-, mili-,

Układamy proste i śmieszne zdanie:

Kiepski humor dzisiaj mają dzieci cioci Madzi.

W tym zdaniu pierwsza litera każdego wyrazu zaczyna się na literę wielokrotności matematycznych, które kolejno musimy zapamiętać.

 

ZAKŁADKI OBRAZKOWE – słowa powiązane z kolejnymi cyframi – kształtem lub skojarzeniem

0 – lupa

1 – ołówek, świeca, długopis

2 – łabędź

3 – trójkąt, trójlistna koniczyna

4 – krzesło, stół

5 – dłoń, pięcioramienna gwiazdka , itd.

 

Aby zapamiętać informacje za pomocą tego systemu, należy ,,zawiesić” je na tych zakładkach i dokładnie sobie wyobrazić. Najpierw musimy zobaczyć w myślach zakładkę, np. łabędzia, potem zobaczyć informację, którą trzeba zapamiętać, i połączyć oba obrazy, nałożyć informację na zakładkę i wyobrazić sobie.

 

Np. chcemy zapamiętać liczbę 1504. Zaczynamy myśleć obrazkami: 1 to świeca, 5 to dłoń,
0 to lupa, 4 to krzesło. Tworzymy w myślach bajkę, łącząc te obrazki w całość, w jakąś sytuację, w której możemy uczestniczyć lub ją filmować, np.: świecę trzymamy w dłoni, patrzymy na nią przez lupę, siedząc na krześle.

 

Tworząc bajkę mnemotechniczną widzimy to, o czym opowiadamy, czynnie uczestniczymy w tej sytuacji. Widzimy wszystko w kolorach, z zastosowaniem ruchu, dźwięku, a jeśli trzeba też smaku, węchu. Tworząc bajki mnemotechniczne z zastosowaniem systemu zakładek obrazkowych, angażujemy w nie wszystkie nasze zmysły, co gwarantuje bardzo dobre
i trwałe zapamiętanie liczb czy innych informacji.