SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI (13.06.16)

Dnia 13 czerwca odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2015/2016 spotkanie dla uczniów z przedstawicielem Policji - asystentem Policji ds. nieletnich. P. Tatianą Głuszko. W trakcie spotkania policjantka poruszyła kwestie bezpieczeństwa młodzieży podczas wakacji, wplatając w nie również elementy  przestrzegania prawa. Przekazała zebranym wiele istotnych informacji nt. niebezpieczeństw i niejednokrotnie tragicznych skutków związanych z jazdą samochodem z osobą, która spożywała alkohol, nt. tragicznych rezultatów niestosowania się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą, niebezpiecznych dla zdrowia a nawet życia skutków stosowania substancji psychoaktywnych. P. Tatiana zapoznała także młodzież z ideą ogólnopolskiej akcji edukacyjnej zainicjowanej przez Biuro Informacji Kredytowej oraz Komendę Główną Policji ,,Bezpieczna tożsamość. Nieskradzione życie” przedstawiając jej zasady postępowania chroniącego przed kradzieżą tożsamości (danych osobowych).

Mamy nadzieję, że nasi nastolatkowie mając w pamięci te cenne informacje spędzą nadchodzące wakacje w sposób dla nich atrakcyjny, ale jednocześnie niepozbawiony działań zgodnych z zasadami bezpieczeństwa.

opracowanie:

psycholog szkolny – koordynator programu ,,Bezpieczna Szkoła”

mgr Hanna Kosińska