SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI ,,WALIZKA NARKOTYKOWA” (5.04.2016 r.)

Dnia 5 kwietnia w ramach wywiadówki szkolnej odbyło się spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas z asystentem Policji ds. nieletnich. P. Tatianą Głuszko pn. ,, Walizka narkotykowa ”. Policjantka przedstawiła i obszernie omówiła rozmaite akcesoria oraz zdjęcia substancji odurzających zawarte w tzw. walizce narkotykowej, których posiadanie może wiązać się z przypuszczeniem o styczności dziecka z substancjami psychoaktywnymi. Mamy nadzieję, że dzięki zapoznaniu rodziców z zawartością walizki, poszerzeniu ich wiedzy nt. wyglądu substancji odurzających, akcesoriów do ich stosowania, zwiększy się ich czujność w przypadku ewentualnego dostrzeżenia posiadania przez dziecko takich substancji i (lub) akcesoriów. Świadomi niebezpieczeństw związanych z tego rodzaju zachowaniami ryzykownymi będą mogli podjąć dalsze działania zaradcze.

opracowanie:

psycholog szkolny – koordynator programu Bezpieczna Szkoła

mgr Hanna Kosińska