SPOTKANIE DLA UCZNIÓW Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI (9.12.2013 r.)

Dnia 9.12.2013 r. w ramach programu ,,Bezpieczna Szkoła” odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów naszego gimnazjum. Przedstawiciel Policji –

P. Tatiana Głuszko przekazała zgromadzonym wiedzę w zakresie kwestii prawnych dotyczących obszaru odpowiedzialności nastolatków w przypadku naruszania obowiązujących norm i zasad społecznych, jak np. forma i wysokość kary
w zależności od wieku i popełnionego wykroczenia. Następnie zapoznała uczniów
z informacjami nt. cyberprzemocy (definicja, jak chronić się przed tym aktualnym
w ostatnich latach zjawiskiem przemocy rówieśniczej, konsekwencje ponoszone przez sprawcę tego rodzaju przemocy). Jako ostatni P. asystent Policji ds. nieletnich poruszyła temat handlu ludźmi (jak zabezpieczać się przed tym rodzajem zagrożenia współczesnego świata) oraz przekazała uczniom informację o konkursie dla młodzieży w zakresie tej tematyki, zachęcając do wzięcia w nim udziału.

Mamy nadzieję, że dzięki przekazanym informacjom uczniowie naszego gimnazjum
w znacznym stopniu uchronią się od popełniania czynów karalnych lub stawania się ofiarą zagrożeń współczesnego świata.

 

opracowanie:

mgr Hanna Kosińska – psycholog szkolny, koordynator programu ,,Bezpieczna Szkoła”