GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZK. 2012/2013

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

MGR HANNY KOSIŃSKIEJ

W ROKU SZK. 2012/2013

 

PONIEDZIAŁEK 9:00 – 14: 00

 

ŚRODA 12:30 – 17:00

 

PIĄTEK 12:00 – 15:00