„Aktywny Samorząd Uczniowski”

There are no translations available.

Nauczyciele naszego gimnazjum, panie Anna Bobowska i Magdalena Pilak  uczestniczą w kursie „Aktywny Samorząd Uczniowski” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej –N@I.. Szkolenie trwa od października tego roku szkolnego do końca maja 2012r. 

Samorząd uczniowski to świetne, lecz często słabo wykorzystywane narzędzie rozwijania u młodych ludzi umiejętności społecznych, nauki samodzielnego działania oraz poczucia współodpowiedzialności.

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

  • prawnych podstaw funkcjonowania i finansowania SU
  • roli opiekuna w animowaniu i wspieraniu działań SU
  • metod motywujących uczniów do działania
  • pozyskiwania sojuszników i współpracy w ramach rady pedagogicznej i społeczności lokalnej
  • udziału w programach organizacji pozarządowych, UE, współpracy międzynarodowej.

    Kurs składa się z ośmiu modułów. W każdym module uczestnik zapoznaje się z materiałem dydaktycznym na temat danego zagadnienia. Następnie poznane metody sprawdza w praktyce, wspólnie z uczniami wykonując takie zadania, jak: zorganizowanie spotkań, przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów SU, zaplanowanie projektu.

Anna Bobowska