PLAN PRACY RZECZNIKA PRAW UCZNIA

There are no translations available.

 

ROK  SZKOLNY  2016 / 2017

Lp.

Plan działania

Termin

Odpowiedzialni

1

Omówienie aktów prawnych związanych z prawami i obowiązkami ucznia (statut szkoły)

wrzesień

Wychowawcy, Rzecznik Praw Ucznia

2

Prowadzenie                                i uaktualnianie zakładki Rzecznika Praw Ucznia na stronie internetowej szkoły

cały rok

Rzecznik Praw Ucznia

3

Wyeksponowanie w widocznym miejscu aktów prawnych dotyczących praw             i obowiązków ucznia oraz systemu kar i nagród, jakie szkoła może udzielić zgodnie ze swoim statutem

październik

Rzecznik Praw Ucznia

4

Zapoznanie z prawami                i obowiązkami ucznia – pogadanki, prezentacje w klasach

wrzesień, październik, listopad, w miarę potrzeb

Rzecznik Praw Ucznia

5

Nawiązanie współpracy               z Samorządem Uczniowskim

październik

Rzecznik Praw Ucznia

6

Przeprowadzenie ankiety nt. roli rzecznika praw ucznia

luty, marzec

Rzecznik Praw Ucznia

7

Przeprowadzenie ankiety nt. przestrzegania praw                            i wywiązywania się z obowiązków

marzec

Rzecznik Praw Ucznia

8

Indywidualne spotkania                     z uczniami – rozwiazywanie sporów i konfliktów

cały rok

Rzecznik Praw Ucznia

9

Anonimowa skrzynka zaufania – monitorowanie rzeczywistości szkolnej pod katem przestrzegania praw

raz w miesiącu

Rzecznik Praw Ucznia

10

Samokształcenie – śledzenie publikacji dotyczących praw                                      i

obowiązków uczniów

cały rok

Rzecznik Praw Ucznia

11

Podsumowanie, refleksja, wnioski do dalszej pracy, sprawozdanie z pracy

czerwiec

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku:

mgr Barbara Gułowska-Dybek