Tenis stołowy

Zapraszamy wszystkich uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy zainteresowanych tenisem stołowym

 

Zajęcia odbywają się:

 

w środę od 15:15 do 17:00

 

w sobotę od 10:30 do 12:00

 

Cele i zadania:

- Wszechstronny rozwój aparatu ruchowego

- Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku lokalnym

- Poznanie podstawowych technik wykonywania uderzeń i zagrywek

- Wdrażanie do wypoczynku czynnego

- Poznanie historii tenisa stołowego-ewolucja sprzętu do gry

 

 

Prowadzący zajęcia: Mariusz Gorejowski