Thursday, 20 February 2020
Polish (Poland)English (United Kingdom)

SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI ,,DOPALACZE – KONSEKWENCJE ZDROWOTNE I PRAWNE” (14.03.2016 r.)

There are no translations available.

W dniu 14 marca w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie dla uczniów gimnazjum z asystentem Policji ds. nieletnich. P. Tatianą Głuszko. Policjantka odnosząc się do prezentacji multimedialnej z różnych stron przedstawiła kwestię dopalaczy, narkotyków.
P. Tatiana zapoznała zebranych z informacjami nt. tego, czym jest uzależnienie, zdefiniowała pojęcie ‘dopalacze’, przedstawiła dane statystyczne z ostatnich dwóch lat nt. zatruć i zgonów związanych z ich używaniem, informacje odnośnie niebezpieczeństw dla życia i zdrowia związanych z ich stosowaniem, mitów nt. dopalaczy, narkotyków przekazywanych w społeczeństwie. Odniosła się także do kwestii prawnych konsekwencji wiążących się ze stosowaniem tego rodzaju substancji przez osoby niepełnoletnie. Poza informacjami
z prezentacji Policjantka podzieliła się także z zebranymi informacjami z jej dotychczasowej pracy, gdy miała/ inni Policjanci mieli do czynienia z młodzieżą, która spożyła substancje psychoaktywne.

Myślimy, że w efekcie wzbogacenia wiedzy naszych uczniów o powyżej opisane informacje przestaną mieć miejsce/zmniejszeniu ulegną przypadki sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne, jak też zwiększy się samoświadomość naszych nastolatków
w zakresie tego obszaru, skutkując rozsądnymi, służącymi własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych zachowaniami podczas funkcjonowania wśród rówieśników,
w społeczeństwie.

opracowanie:

psycholog szkolny – koordynator programu ,,Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”

mgr Hanna Kosińska


 

Dyplom

There are no translations available.

 

TURNIEJ EKOLOGICZNY

There are no translations available.

W Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, dnia 7 marca 2016 r., odbyła się XIV już edycja Turnieju Ekologicznego ph „Ekologia na wesoło”.

Głównym celem turnieju było zachęcanie dzieci do zapoznania się z zagadnieniami zdrowego odżywiania oraz kształtowanie nawyków racjonalnego żywienia.

Turniej przygotowali i prowadzili – w ramach projektu edukacyjnego - uczniowie klasy II: Karolina Kalinowska, Marcin Sikora, Jakub Skrzek, Adam Strąg oraz Zofia Wydra. Koordynatorami projektu byli nauczyciele: mgr Zofia Kucharska, mgr Elżbieta Wydra,
mgr Henryka Zapotoczna. Do wzięcia udziału w turnieju zaproszono 4-osobowe drużyny klas III szkół podstawowych gminy Kluczbork. Zgłosiły się 4 drużyny, które na turniej przybyły
z opiekunami i kibicami. W Jury zasiedli: pani Adriana Strzelczyk – pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Kluczbork, pani Zofia Urbaniak – pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku oraz pan Adam Janicki – przedstawiciel PGL Lasy Polskie Nadleśnictwo Kluczbork.

Wśród zadań turniejowych pojawił się m.in.: quiz nt zdrowego stylu życia, zadanie polegające na sprawdzeniu wiedzy z języków obcych: należało przyporządkować nazwę owoców
i warzyw w języku angielskim do obrazka, zadanie trzecie polegało na przymocowaniu na piramidzie zdrowego żywienia obrazków przedstawiających różne produkty w odpowiednim miejscu. Następne konkurencje polegały na wykonywaniu przez uczniów różnych zadań sportowych, np. zadanie polegające na pokonaniu toru przeszkód i prawidłowym ułożeniu obrazka z puzzli przedstawiającego potrawę zawierającą dużą ilość witamin. Innym zadaniem było rozwiązywanie kalamburów dotyczących zdrowego odżywiania. Na zakończenie rywalizacji drużyny wykonały przygotowane wcześniej piosenki nt zdrowego stylu życia. Najlepszą okazała się drużyna „Ogórków” – czyli klasa III b PSP nr 5 w Kluczborku, pod opieką pani Beaty Kot. Drugie miejsce zajęła drużyna „Papryczek” – czyli uczniowie reprezentujący PSP nr 2 w Kluczborku – opiekun: pani Janina Targosz. Trzecie miejsce przypadło ex aequo „Marchewkom”, czyli uczniom z PSP nr 1 w Kluczborku pod opieką pani Anny Respondek oraz „Rzodkiewkom” – uczniom klasy III PSP w Kuniowie – pod opieką pani Anity Marciniak. Dzięki wsparciu sponsorów: firmie „CUPROD” z Kluczborka, marketowi Intermarche w Kluczborku oraz Dyrekcji PG nr 3 w Kluczborku, nagrodzeni zostali zarówno uczniowie z poszczególnych drużyn, jak i panie nauczycielki, które przygotowały swoich uczniów do Turnieju Ekologicznego oraz Jury, które sprawiedliwie oceniało rywalizację dzieci.

Mamy nadzieję, że wszyscy wspaniale bawili się, miło spędzili czas w naszym gimnazjum
i już zapraszamy za rok!

Henryka Zapotoczna


 

Młodzież Zapobiega Pożarom

There are no translations available.

 

Wycieczka zawodoznawcza

There are no translations available.

 

W dniu 24.02.2016r uczniowie klas trzecich uczestniczyli w „Dniach otwartych” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.

Proces wyboru szkoły czy też zawodu jest jednym z najważniejszych w życiu. Wybór kształcenia wyznacza nam ścieżkę, która towarzyszy nam przez większą część życia. Wielu z nas wydaję się, że decyzja o podjęciu ścieżki kształcenia miała miejsce w trakcie wyboru szkoły, ale tak naprawdę przez całe dzieciństwo poddawani jesteśmy różnorakim ukrytym wpływom mającym wpływ na ten proces. Początkowo jest to rodzina i grupa rówieśnicza do czego z czasem dochodzi szkoła oraz doradztwo zawodowe. Współczesne czasy ponadto bombardują młodego człowieka informacjami płynącymi z takich źródeł jak Internet, telewizja i prasa. Zwrócić należy także szczególną uwagę, że decyzje zawodowe jakim podlegają dzieci oraz młodzież dokonują się na bardzo wczesnym okresie dojrzewania. Często są one niedojrzałe ze względu na wiek lub są podejmowane bez wystarczającej wiedzy. Ważnym zatem jest aby towarzyszyć i wspierać dziecko w tym jakże ważnym, a trudnym wyborze. Wybór szkoły i zawodu przed jakimi staje młody człowiek często nie jest przypadkiem, a wynikiem oddziaływania wielu czynników. Na przestrzeni ostatnich lat proces rozwoju zawodowego ulega ciągłym przeobrażeniom ze względu na zmiany społeczne i gospodarcze towarzyszące postępowi technicznemu. W związku z tym zmianie ulegają także oczekiwania młodych ludzi względem swojej przyszłości. Wycieczki do szkół są jedną z form pomocy w dokonaniu tego trudnego i ważnego wyboru.

Pedagog -  szkolny doradca zawodowy Anna Mazurek


 

Turniej szachowy

There are no translations available.