Wednesday, 27 January 2021
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Joomla!

Administracja Oświaty w Kluczborku realizuje program „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” (X-XII 2016)

There are no translations available.

 

 


Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży musi być niezbędnym uzupełnieniem oferty współczesnej szkoły. Nasze działania będą zmierzać do udziału w zaplanowanych działaniach uczniów, nauczycieli
i rodziców.

„Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży”

Znaczna część społeczności szkolnej, pozostając pod presją zmian cywilizacyjnych i często pogarszającego się poczucia bezpieczeństwa indywidualnego, ogarnięta jest apatią co jest zjawiskiem niebezpiecznym. Pojęcie bezpieczeństwa rozumiemy szeroko, zdając sobie sprawę  ze złożoności sytuacji: trudności  na rynku pracy  powodują zjawisko  migracji zarobkowych czego skutkiem jest rozluźnienie związków emocjonalnych w obrębie rodzin, liczne przypadki eurosieroctwa, brak motywacji do działania , zaniedbania zdrowotne ujawniane często w sposób przypadkowy. Słabe zainteresowanie sportem i ruchem fizycznym   skutkuje widocznymi na co dzień  wadami postawy u dzieci i młodzieży.

Chcemy podjąć działania na rzecz:

- wzrostu świadomości zdrowotnej u uczniów, nauczycieli i rodziców

- przyrostu umiejętności odpoczynku i korekcji stanu zdrowia przez ruch fizyczny

- podniesienia poziomu, traktowanego holistycznie, stanu zdrowia psychicznego

- podniesienia poziomu akceptacji szkoły

- wiary w bezpieczeństwo pobytu w szkole i poza szkołą

- wyrobienia skłonności do otwartego wyrażania pozytywnych odczuć

- opanowania umiejętności radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem

 

 

 

Kierujemy nasze planowane działania także do rodziców i nauczycieli gdyż to oni mogą skutecznie wpływać na pozytywne zmiany po zakończeniu działań w ramach niniejszego programu – są oni naturalnymi sojusznikami w słusznej sprawie.

Uczniowie są  grupą ciężko pracującą: zajęcia obowiązkowe wraz z dodatkowymi korepetycjami, kółkami zainteresowań itd. w sumie przekraczają 40 godzinny tydzień pracy dorosłych! Do tego dochodzi, u ambitnych uczniów, kilka godzin nauki domowej (zadania domowe, lektury itd.).
W rezultacie dzień pracy ucznia zaczyna się o godzinie ósmej i trwa z krótkimi przerwami do 22.00. Biorąc pod uwagę, że znacząca liczba naszych uczniów dojeżdża do szkoły  i musi wstawać między godz. 6.00 a 7.00 mamy do czynienia z grupą bardzo zmęczonych młodych ludzi. Proces rozwojowy ma swoje wymagania w postaci odpowiednio długiego snu, prawidłowego odżywiania i stałego mądrego wsparcia. Stąd chcemy całe środowisko uaktywnić. Chcemy aby zmęczenie i frustracja zostały zastąpione radością życia w tym akceptacją szkoły.

Nasze działania mają na celu przybliżyć spełnianie tych konieczności w czasie trwania programu i  po jego zakończeniu.

 

 

 

Każda szkoła ma dla swoich uczniów ofertę atrakcyjnych zajęć  dodatkowych : informacje o tym znajdziecie na tablicy ogłoszeń lub w swojej skrzynce korespondencyjnej w programie LIBRUS

Każdy uczeń może wziąć udział w zajęciach w swojej szkole lub skorzystać z oferty przedstawionej poniżej w Harmonogramie

 

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!

 

 

 

HARMONOGRAM

zajęć realizowanych  przez Gminę Kluczbork

w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna Szkoła” otwartych dla uczniów wszystkich szkół

 

Lp.

Działanie

Termin

Miejsce realizacji

1

Turniej Niepodległości /siatkówka/

10.11.2016r. godz. 9.00

PG Nr 5 w Kluczborku

2

Otwarte wspinanie

14 – 25.11.2016r.od 18.00 do 20.00 /wstęp wolny/

PG Nr 3 w Kluczborku

3

Turniej Szachowy

19.11.2016 godz. 9.00 – 13.00

aula PG Nr 3 w Kluczborku

4

Zajęcia taneczne.

21.11.2016r. godz. 15.15 – 19.15

Sala gimnastyczna PG Nr 5

5

Połączona sesja  Młodzieżowej i Dziecięcej Rady Miasta. Warsztaty zdrowego żywienia.

25.11.2016 g. 9.00 – 13.00

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

6

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

3XII2016r. godz.9.00

PSP Nr 5 w Kluczborku

 

Koordynator programu: Piotr Stefaniuk, Administracja Oświaty w Kluczborku

 

"Archiwum Historii Mówionej"

There are no translations available.

"Archiwum Historii Mówionej" – projekt wystartował w 2009 r. i do końca 2015 roku odbyło się jego siedem edycji, czego efektem jest ponad 300 relacji, z którymi możemy się zapoznać na stronie www.e-historie.pl.

Nasze gimnazjum uczestniczy w AHM od roku. Jako pierwsi udział wzięli uczniowie obecnej klasy IIIa. 15 marca 2016r. – z warsztatami wprowadzającymi odwiedziła naszą szkołę pani Izabela Waloszek z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu. Wówczas uczniowie poznali projekt i dowiedzieli się, na czym polega rola ucznia – uczestnika projektu. Na rozmowę kwalifikacyjną 13 kwietnia 2016 do Opola pojechała czwórka uczniów, czyli: Krystian Kansik, Magdalena Pilot, Karolina Stanossek oraz Zofia Wydra. Spośród nich w dwudniowych warsztatach udział wziął Krystian Kansik. W ramach projektu uczniowie – uczestnicy Archiwum Historii Mówionej 2016 zwiedzali w dniach 27-29 października 2016 stolicę Niemiec. W gmachu Bundestagu z młodymi Opolanami spotkał się minister Hartmut Koschyk. W podróży studyjnej uczestniczyło w sumie dwadzieścioro uczestników projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Każdy z nich zrobił dwa lub trzy wywiady ze świadkami czasu (można je znaleźć na stronie www.e-historie.pl wśród ponad trzystu rozmów nt. różnych aspektów historii mniejszości i regionu od okresu wojny po czasy najnowsze).

Opiekunami uczniów – uczestników Archiwum Historii Mówionej w naszym gimnazjum są panie Elżbieta Wydra i Zofia Kucharska


 

Tourne Instytutu F.A.T.I.M.A. z Barcelony w Polsce z warsztatami dla uczniów pod hasłem muzyka z wykorzystaniem technologii mobilnych oraz interaktywnej instalacji muzycznej

There are no translations available.

W dniach od 17 do 25 października gości w Polsce, na zaproszenie Instytutu Goethego w Krakowie, pedagog muzyczny Carsten Galle, który w trakcie swojego pobytu u nas odwiedzi pięć szkół. Jedną z nich w ubiegły czwartek było Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kluczborku, a dokładniej mówiąc uczniowie klasy 2a. Aleksander Banaś, Mateusz Bukowski, Mikołaj Cieplik, Katrina Czech, Nicola Drong, Anna Haik, Artur Jantos, Martina Kinder, Malwina Kojka, Wiktoria Mizerna, Wojtek Pelikan, Anna Pilot, Jakub Warszawski i Natalia Wojna, pod opieką pani Elżbiety Wydra wzięli udział w prawie pięciogodzinnych warsztatach, które stanowiły interdyscyplinarną formę hybrydowej lekcji, łączącej w sobie: język niemiecki, angielski, polski i hiszpański, muzykę, matematykę, fizykę, biologię, etykę i wielu innych przedmiotów. Była to forma nadzwyczajnej podróży w świat „nowoczesnego tworzenia muzyki” z wykorzystaniem instalacji muzycznej, tworzonej m.in. z owoców i samych uczniów, mobilnych aplikacji muzycznych, napisanego przez uczniów tekstu piosenki, która na końcu warsztatów została przez uczniów nagrana.

Warsztaty z Carstenem były bardzo ciekawe i inspirujące. W trakcie tworzenia piosenki, której tematem przewodnim była Europa, uczniowie dowiedzieli się, że Carsten, z pochodzenia Niemiec, mieszkający obecne w Barcelonie, ma również korzenie rodzinne w Polsce, a dokładniej mówiąc we Wrocławiu, skąd pochodzi jego dziadek. Pokazał młodzieży, jak dużo wspólnego mają ze sobą różne języki i dlaczego warto uczyć się matematyki, biologii, fizyki, nawet, jeśli nie wydaje się to być zbyt interesujące.

Czas spędzony wspólnie szybko minął, zostały wspomnienia i zdjęcia, do których wkrótce dołączy nagranie piosenki.

Szczególne podziękowania należą się Instytutowi Goethego w Krakowie, panom Rolandowi Schmidt i Wojtkowi Dzido za zaproszenie Carstena Gall do Polski i zorganizowanie tych warsztatów.


 

Dyplom za zawody w piłce nożnej dziewcząt

There are no translations available.

 

Święto Patrona Szkoły.

There are no translations available.

Jak co roku, nasza szkołą 16 października obchodzi swoje urodziny. Przypadają one w tym dniu, bowiem właśnie 16 października 1978 r. Karola Wojtyła został powołany na tron Piotrowy i został papieżem Janem Pawłem II. Nasz patron na całym świecie jest wspominany właśnie w dniu wyboru na najważniejsze stanowisko w Kościele katolickim.

Już tradycją się stało, że "urodziny" obchodzimy w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Podobnie było i teraz...

To uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku przygotowali liturgiczną oprawę uroczystej mszy św. Na ołtarzu znalazły się chleb i winne grona jako symboliczne dary ofiarne. Od ołtarza popłynęła przekazana przez grono naszych uczniów modlitwa wiernych. Odczytaliśmy też przeznaczone na ten dzień czytania Pisma Świętego.

Serdecznie dziękujemy za przekazane nam przez księdza Proboszcza życzenia i błogosławieństwo.

Barbara Gułowska-Dybek


 

Dzień Edukacji Narodowej

There are no translations available.

14 października 2016r.

 

„Bo nauczyciel jest kapitanem,
co na okręcie dookoła świata
Płynie wraz z nami przez szkolne lata”

 

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole był dniem pełnym wzruszeń, życzeń i podziękowań dla nauczycieli, których pracę i poświęcenie docenili gimnazjaliści, przygotowując, pod kierunkiem pań: Anny Bobowskiej, Grażyny Młynarczyk i Aliny Jurkowskiej, akademię. W części oficjalnej uroczystości miało miejsce ślubowanie  uczniów klasy  pierwszej. Przedstawienie pełne dobrego humoru, a chwilami wzruszające za sprawą strof poetyckich i życzeń wyśpiewanych słowami piosenek podobało się publiczności. Na zakończenie gimnazjaliści podarowali swoim nauczycielom  „wdzięczne serce”:

„Gdy pani na nie spojrzy

i w swoje weźmie ręce.

W najmniejszym, skromnym kwiatku

jest moje wdzięczne serce”