poniedziałek, 23 kwietnia 2018
Polish (Poland)English (United Kingdom)

XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Boże Narodzenie w poezji polskiej”

 

„Zejdźmy się jak na wilię. Razem podzielimy

Nasz strach, strapienie, niejasność, zwątpienie

Może ten chleb kamienny dotknięty przez innych

Stanie się miękkim chlebem naszej ziemi”

(E. Bryll)

Już niedługo Wigilia. Każdy z nas zasiądzie przy rodzinnym stole. Będą życzenia, opłatek, wspólnie śpiewane kolędy… Będziemy czekali na Jezusa, takiego Malutkiego, Kochanego, Niewinnego…  Ale Pan Jezus może nadejść w postaci każdego człowieka-także opryskliwego, brudnego, potrzebującego naszej rady, czy po prostu uśmiechu… Uczmy się przyjmować się Go w każdej postaci. Czekając na Jezusa, na Wigilię, na Najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia 2 grudnia 2016r. przeżyliśmy w naszej szkole Bożą radość podczas  spotkania z poezją. Słuchaliśmy recytacji  wierszy naszych poetów, dla których Boże Narodzenie, a szczególnie Wigilijny Wieczór stały się natchnieniem, by  te najpiękniejsze i najbardziej ulubione, radosne i rodzinne święta uczynić tematem swoich utworów.
XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski - „Boże Narodzenie w poezji polskiej” zorganizowany w naszym gimnazjum pod Patronatem Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara przybliżył magię tych najcudowniejszych w roku świąt Bożego Narodzenia. Dzięki pięknym recytacjom przenieśliśmy się w świat poezji  i kolęd. Uczestnicy recytowali bożonarodzeniową poezję polskich poetów w dwóch kategoriach- szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych  Oprawę muzyczną przygotował  pan Zbigniew Oszczypko (trąbka- Artur Jantos, kolędy w wykonaniu Zosi Wydry, Karoliny Stanossek, Angeliki Olszok i Martiny Kinder). Spotkaniu towarzyszyła niezwykła atmosfera  spowodowana nie tylko urokiem poezji, ale też duchem zdrowej rywalizacji.

Do konkursu przystąpiły: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kluczborku, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy,  Publiczne Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych, Publiczne Gimnazjum w Wołczynie, Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku oraz gospodarz imprezy- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kluczborku.  Zaproszenie przyjęli także uczniowie ze szkół podstawowych:  Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku,  Szkoły Podstawowej w Bogacicy, Szkoły Podstawowej w Kuniowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie oraz Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku.
Jury: pani Maria Filecka, pani Aneta Grzelczyk, pani Marlena Oszczypko, pani Barbara Żłobińska,  miało bardzo trudne zadanie, by wybrać i nagrodzić najlepszych z najlepszych, ponieważ poziom recytacji był bardzo wysoki.

 

A oto  wyniki konkursu:

 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce: Karolina Maszkowska– STO w Kluczborku

II miejsce: Szymon Kania- STO w Kluczborku

III miejsce: Muchlado Magdalena -Szkoła Podstawowa w Kuniowie

 

Wyróżnienie:

Weronika Kansik- Szkoła Podstawowa w Kuniowie

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Michał Topolski-STO w Kluczborku

II miejsce: ex aequo Angelika Danielewicz- STO w Kluczborku oraz Kornelia Sygusch
z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych

III miejsce: Kamila Morwiec STO w Kluczborku

 

Wyróżnienie:

Magdalena Kurdyś z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kluczborku

 

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Nauczycielom, którzy  tak dobrze przygotowali uczestników konkursu, wręczono  podziękowania.

Organizatorki:

Grażyna Młynarczyk

Zofia Kucharska


 

Spotkania Wojewody Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty

Spotkania Wojewody Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami uczniów szkół województwa opolskiego w poszczególnych powiatach w związku ze zmianą ustroju szkolnego w dniach 2-16 grudnia 2016r.

 

powiat kluczborski   15.12.2016 r.

13.00 – dyrektorzy szkół

15.00 – nauczyciele

17.00 – rodzice uczniów

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku ul. Mickiewicza 10               46-200 Kluczbork

 

Świąteczna ciężarówka

 

REGULAMIN GMINNEGO RODZINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNA I BEZPIECZNA SZKOŁA”

Cel imprezy:

- promowanie aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym,

- zachęcenie do rodzinnego uprawiania sportu poprzez wspólny udział w zawodach członków rodziny z kilku pokoleń,

- budowanie zaangażowania rodziców w sport dziecka,

- propagowanie rekreacji rodzinnej jako formy animacji rodziny,

- tworzenie oraz konsolidacja grup sportowo-towarzyskich dzieci i dorosłych, która chętnie w swoim gronie spędza czas wolny,

- popularyzacja gry w tenisa stołowego,

- możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie gry w tenisa stołowego.

 

Organizatorzy:

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy

- Administracja Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku

 

Miejsce i termin:

- Sala gimnastyczna Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy,

- 03.12.016 (sobota) w godz. od  900 do 1200.

 

 

Program zawodów:
- 845 – 900 – zgłoszenia do zawodów,

- 900 – 1200 – mecze turniejowe

- 1200 – zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników.

Uczestnicy

- W zawodach uczestniczyć mogą uczniowie gimnazjum z gminy Kluczbork oraz osoby z nimi spokrewnione (mama, tata,siostra,brat, ciocia, wujek, babcia, dziadek), jeżeli druga osoba będącą rodzeństwem, nie ukończyła 18-stego roku  życia, w dniu  zawodów opiekę nad dzieci sprawuje rodzic.

- Drużyna składa się z dwóch osób: ucznia gimnazjum i osoby z nim spokrewnionej.

- Mecz prowadzony jest do dwóch wygranych setów, set rozgrywany jest do11 punktów.

- Zmiana zagrywki co 2 pkt.

Uwagi techniczne (zasady i warunki gry):

- Turniej rozgrywany będzie systemem (pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo-pucharowym lub innym) zależnym od liczby zgłoszonych uczestników,

- O wyborze systemu zadecyduje organizator po przyjęciu listy uczestników,

- Przepisy i zasady gry ustala organizator na podstawie przepisów gry w tenisa stołowego PZTS,

- W turnieju nie ma podziału na kategorie ze względu na płeć,

 

Zabezpieczenie zawodów:

- Zawody są rozgrywane z zachowaniem prawnych przepisów zabezpieczających zajęcia na sali gimnastycznej.

 

Komisja Sędziowska:

- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Tenisa Stołowego,

- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii organizatora.

 

Postanowienia dyscyplinarne:

 

- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator turnieju,

- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,

- Kwestie sporne dotyczące konkretnego meczu mogą być zgłaszane przez zawodnika lub jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego meczu (przed rozpoczęciem kolejnego meczu na tym samym stole). Jeżeli do momentu rozpoczęcia kolejnego meczu na tym samym stole nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,

- Rozgrzewka do każdego meczy odbywa się bezpośrednio przed jego rozegraniem,

- Rodzic (prawny opiekun) dziecka biorącego udział w zawodach bierze odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojego dziecka,

- Uczestnik turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu dopuszczonym decyzją organizatora,

- Każdy uczestnik rozgrywa mecze własną rakietą, organizator zapewnia stoły, siatki i piłeczki tenisowe.

 

Zgłoszenia:

- Zgłoszenie do zawodów przyjmuje organizator od poniedziałku 28.11.2016 do piątku 02.12.2016 telefonicznie 77 4174390 lub e-mailowo do sekretariatu szkoły oraz w dniu zawodów w godz. 8:45 – 9:00 na terenie sali gimnastycznej,

- Zgłoszenie uczestnictwa w „Turnieju Tenisa Stołowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Nagrody:

- za zajęcie miejsc I – III uczestniczy otrzymają pamiątkowe medale, statuetki oraz dyplomy

- pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy

 

Nie likwidujcie naszego gimnazjum

 

Administracja Oświaty w Kluczborku realizuje program „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” (X-XII 2016)

 

 


Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży musi być niezbędnym uzupełnieniem oferty współczesnej szkoły. Nasze działania będą zmierzać do udziału w zaplanowanych działaniach uczniów, nauczycieli
i rodziców.

„Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży”

Znaczna część społeczności szkolnej, pozostając pod presją zmian cywilizacyjnych i często pogarszającego się poczucia bezpieczeństwa indywidualnego, ogarnięta jest apatią co jest zjawiskiem niebezpiecznym. Pojęcie bezpieczeństwa rozumiemy szeroko, zdając sobie sprawę  ze złożoności sytuacji: trudności  na rynku pracy  powodują zjawisko  migracji zarobkowych czego skutkiem jest rozluźnienie związków emocjonalnych w obrębie rodzin, liczne przypadki eurosieroctwa, brak motywacji do działania , zaniedbania zdrowotne ujawniane często w sposób przypadkowy. Słabe zainteresowanie sportem i ruchem fizycznym   skutkuje widocznymi na co dzień  wadami postawy u dzieci i młodzieży.

Chcemy podjąć działania na rzecz:

- wzrostu świadomości zdrowotnej u uczniów, nauczycieli i rodziców

- przyrostu umiejętności odpoczynku i korekcji stanu zdrowia przez ruch fizyczny

- podniesienia poziomu, traktowanego holistycznie, stanu zdrowia psychicznego

- podniesienia poziomu akceptacji szkoły

- wiary w bezpieczeństwo pobytu w szkole i poza szkołą

- wyrobienia skłonności do otwartego wyrażania pozytywnych odczuć

- opanowania umiejętności radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem

 

 

 

Kierujemy nasze planowane działania także do rodziców i nauczycieli gdyż to oni mogą skutecznie wpływać na pozytywne zmiany po zakończeniu działań w ramach niniejszego programu – są oni naturalnymi sojusznikami w słusznej sprawie.

Uczniowie są  grupą ciężko pracującą: zajęcia obowiązkowe wraz z dodatkowymi korepetycjami, kółkami zainteresowań itd. w sumie przekraczają 40 godzinny tydzień pracy dorosłych! Do tego dochodzi, u ambitnych uczniów, kilka godzin nauki domowej (zadania domowe, lektury itd.).
W rezultacie dzień pracy ucznia zaczyna się o godzinie ósmej i trwa z krótkimi przerwami do 22.00. Biorąc pod uwagę, że znacząca liczba naszych uczniów dojeżdża do szkoły  i musi wstawać między godz. 6.00 a 7.00 mamy do czynienia z grupą bardzo zmęczonych młodych ludzi. Proces rozwojowy ma swoje wymagania w postaci odpowiednio długiego snu, prawidłowego odżywiania i stałego mądrego wsparcia. Stąd chcemy całe środowisko uaktywnić. Chcemy aby zmęczenie i frustracja zostały zastąpione radością życia w tym akceptacją szkoły.

Nasze działania mają na celu przybliżyć spełnianie tych konieczności w czasie trwania programu i  po jego zakończeniu.

 

 

 

Każda szkoła ma dla swoich uczniów ofertę atrakcyjnych zajęć  dodatkowych : informacje o tym znajdziecie na tablicy ogłoszeń lub w swojej skrzynce korespondencyjnej w programie LIBRUS

Każdy uczeń może wziąć udział w zajęciach w swojej szkole lub skorzystać z oferty przedstawionej poniżej w Harmonogramie

 

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!

 

 

 

HARMONOGRAM

zajęć realizowanych  przez Gminę Kluczbork

w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna Szkoła” otwartych dla uczniów wszystkich szkół

 

Lp.

Działanie

Termin

Miejsce realizacji

1

Turniej Niepodległości /siatkówka/

10.11.2016r. godz. 9.00

PG Nr 5 w Kluczborku

2

Otwarte wspinanie

14 – 25.11.2016r.od 18.00 do 20.00 /wstęp wolny/

PG Nr 3 w Kluczborku

3

Turniej Szachowy

19.11.2016 godz. 9.00 – 13.00

aula PG Nr 3 w Kluczborku

4

Zajęcia taneczne.

21.11.2016r. godz. 15.15 – 19.15

Sala gimnastyczna PG Nr 5

5

Połączona sesja  Młodzieżowej i Dziecięcej Rady Miasta. Warsztaty zdrowego żywienia.

25.11.2016 g. 9.00 – 13.00

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

6

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

3XII2016r. godz.9.00

PSP Nr 5 w Kluczborku

 

Koordynator programu: Piotr Stefaniuk, Administracja Oświaty w Kluczborku